Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

שיטות לטיפול בחרדה דנטלית

מי מפחד מרופא שיניים ? שיטות לטיפול בחרדה

 

חרדה דנטלית

 

הפחד מרפואת השינים ומרופא השינים עתיק כמעט כמו הרפואה עצמה ונפוץ בתרבוטיות ובחברות שונות.
בעשורים האחרונים כבר לגיטימי לבטא פחד זה.

ממצאים במדינות המערב מצביעים על 45-50% מהאוכלוסיה אשר חשים פחד מרפואת השיניים, כאשר 6-15% מגדירים עצמם כסובלים מחרדה דנטאלית חריפה, המונעת מהם לטפל בשיניים באופן מסודר.

אנשים המגדירים עצמם כסובלים מחרדה דנטאלית חריפה נמנעים בדרך כלל מטיפול שיניים שיגרתי, כתוצאה מכך בהגיעם למרפאה הצרכים הדנטאלים שלהם רבים בהשוואה לאוכלוסיה הכללית, והטיפול לו הם נדרשים ארוך ומסובך יותר.

ב-150 השנה האחרונות עלתה המודעות בקרב אשני המקצוע לקיומה של החרדה הדנטאלית, במקביל החלו להתפתח שיטות התנהגותיות ותרופתיות לטיפול בבעיה. כמו בכל טיפול אחר, על הרופא להתאים לכל מטופל את דרגת הטיפול המינימאלית לה הוא זקוק על מנת לעבור את הטיפול בהצלחה.

האמצעים העומדים כיום לרשות הרופא המטפל במתרפא חרד רבים ומגוונים, החל מטכניקות התנהגותיות וכלה בהרדמה כללית:

שיטות להתמודדות עם פחד מטיפול שיניים

  • שיטות התנהגותיות – תקשורת בין הרופא והמטפל, הבונה אמון ומעניקה תחושת ביטחון ככלל חינוי בכל קשר של רופא ומטופל
  • שיטות לא תרופתיות – כמו ביופידבק, היפנוזה, הרגעה, דקור. שיטות אלה צורכות הרבה זמן סביב הטיפול ולכן יעילותם הקלינית פחותה.
  • טשטוש – (סדציה) קל בעזרת גז צחוק שיטה יעילה, בטוחה ונפוצה, המתאימה למקרים של חרדה קלה. השימוש בגז צחוק מאריך במעט את משך הטיפול, אל אינו מקצר את מספר הפגשיות הטיפוליות הנחוצות.
  • טשטוש עמוק – מצריך הכשרה נרחבת של הרפוא המטפל ובמרפאתנו מבוצע תמיד גם בנוכחות רופא מרדים.
   השימוש בטשטוש עמוק מאריך את משך הטיפולים במדית מה ויכול לקצר את מספר הטיפולים בשל היכולת לרכז מספר טיפולים לפגישה אחת.
 • הרדמה כללית – מידע מורחב בנושא מצוי באתר – למעבר לחץ כאן, מאפשרת לטפל במתרפא באופן שיעקוף את בעיית ההימנעות מטיפול ויאפשר לו לסיים טיפול שיניים מקיף בפגישה עיקרית אחת.

שיטה זו משמשת לטיפול במספר קבוצות של מתרפאים:

 • מתרפאים בעלי חרדה דנטאלית חריפה, המהווים כ-% 6-9 מהאוכלוסיה.
 • מתרפאים חרדים שהיקף הטיפול לו הם נדרשים רחב ויצריך מספר רב של טיפולים, בעלי נטייה לבטל ולדחות טיפול.
 • מתרפאים עסוקים ולחוצים שאינם מצליחים להכניס טיפולי שיניים לשיגרת חייהם
 • מתרפאים בעלי רפלקס נקאה מוגבר
 • מתרפאים בעלי אלרגיה לחומרי הרדמה משומית
 • ילדים קטנים אשר לא ניתן לקבל שיתוף פעולה שלהם ובו זמנית רוצים להימנע משימוש בכח.
 • מתרפאים ללא שיתןף פעולה, הפרעות התנהגותיות, מוטוריות או קוגנטיביות.
 • מתראפים הסובלים מבעיות רפואיות שונות, בהן בטוח יותר לטפל באופן מבוקר ומרוכז כמו מחלות לב לא יציבות, מחלת הנפילה, חולי דיאליזה.

לסיכום 

טיפול שיניים בהרדמה כללית מתאים לאנשים הנמנעים מטיפולי שיניים מכל סיבה שהיא ואינם מצליחים להשלים את טיפוליהם בשיטה אחרת.