Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מיהו הצוות המטפל?

תהליך ההשתלה כולל הערכה ראשונית משולבת על ידי רופא השיניים שיבצע את ההשתלה, מומחה בכירורגיית פה ולסת או כירורגיית חניכיים ורופא השיניים המשקם. במהלך הערכה זו הרופא יסקור את ההיסטוריה הרפואית הכללית והדנטאלית וימליץ על צילומי רנטגן ו/או צילומי סי.טי. נדרשים.

לאחר שהרופא העריך את המיקום האופטימלי שלהם וכמות העצם הקיימת באזור זה תבנה תכנית הטיפול המיטבית ולוח הזמנים הצפוי.
חשוב לדעת שבמקרים מסוימים מומלץ על יותר משתל אחד לכל שן שאבדה ובמקרים אחרים ניתן יהיה להסתפק בפחות שתלים ממספר השיניים האבודות.

ישנה חשיבות רבה לשילוב 2 רופאים שונים בביצוע שיקום על גבי שתלים על פני פנייה לרופא ״יודע כל״. רופא מומחה בכירורגיה ורופא משקם, כשכל אחד מתמחה ומתמקצע בתחומו מחד, ומאידך מכיר את הצד השני, מגבלותיו ודרישותיו. ביצוע שתל ושיקומו על ידי אותו רופא, יגרום מראש ויתור על התמקצעות באחד הנושאים. לשם השוואה קרדיולוג וכירורג לב חזה, עבודתם משולבת לגמרי זה בזה, אך בודאי לא מחליפה זה את זה.