Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

בטיחות בהרדמה כללית / סדציה

כללי בטיחות בטיפולי שיניים

 

הבטיחות הגבוהה בטיפול שיניים תחת הרדמה כללית במרפאות מדארט מושגת ע”י:

  • רופאי שיניים מומחים ומורשים לטיפול בהרדמה כללית, שעברו מסלול הכשרה בן מספר שנים לטיפול שיניים בהרדמה כללית ובסדציה.
  • רופא מרדים, מומחה בהרדמה, הנמצא ומשגיח על המטופל מראשית הטיפול ועד שהמטופל חוזר להכרה מלאה. 
  • מרפאות באישור ופיקוח משרד הבריאות לביצוע טיפולים בהרדמה.
  • ציוד הרדמה וניטור מקיף ומשוכלל.
  • ניסיון של מעל 15 שנה ואלפי מקרים שטופלו 
 

חשיבות הכשרת הרופא המטפל לטיפול בהרדמה כללית

 

ככלל כל רופא שיניים יכול לבצע כל טיפול שיניים למטופליו. אין בחוק הישראלי הגבלת עיסוק לרופאי שיניים לפי תחומי התמחות שונים, פרט לטיפולי שיניים בסדציה / בהרדמה כללית.

זהו התחום היחיד שהטיפול בו הוגבל בחוק, בשל מורכבות הטיפול והצורך בידע רב נוסף מעבר לזה הנרכש בלימודי רפואת שיניים.

ההכשרה לטיפולים בהרדמה כללית נרכשת ע”י מסלול התמחות של מספר שנים, או קורס של כמה עשרות שעות.
רופאי השיניים במרפאות מדארט העוסקים בהרדמה כללית סיימו מסלול התמחות של מספר שנים, במחלקה המוכרת להתמחות ע”י משרד הבריאות.
 

חשיבות נוכחות רופא מרדים

 

סקר שנערך בארץ בשנת 2006 בנושא הרדמה כללית הראה כי קיים בארץ חוסר מודעות למקצוע ההרדמה ולחשיבותו. עובדה זו עולה בקנה אחד עם העובדה שהישראלים מפחדים יותר מפעולת ההרדמה מאשר מהניתוח עצמו. 31% מהנשאלים ציינו כי הם פוחדים יותר מהרדמה, מאשר מן הניתוח, לעומת 20.5% שציינו כי הניתוח מפחיד אותם יותר.

25% ציינו כי הפחד משני הדברים זהה. למרות שכמחצית מהישראלים עברו ניתוח כלשהו לפחות פעם אחת במהלך חייהם, רק 60% מהמשיבים ידעו כי הרופא המרדים הוא זה האחראי על קביעת סוג ההרדמה אותו יקבלו, כאשר 28% מהמשיבים מאמינים כי הרופא המנתח הוא זה הקובע את סוג ההרדמה.

למרות שהרופא המרדים הוא האחראי על תפקוד מערכות הגוף החיוניות של החולה והוא השומר על חייו של המנותח בזמן ביצוע הפעילות הניתוחית, רק 30% מהישראלים חושבים כי אמנם הרופא המרדים הוא זה המופקד על שמירת חייו של החולה, ואילו 42% רואים ברופא המנתח את האחראי על שמירת חייו של החולה.

 עוד עולה מהסקר כי רק 51% מהישראלים יודעים כי המרדים נשאר בחדר הניתוח לכל אורך הניתוח, לעומת 71% שסוברים כי המנתח הוא זה שנשאר לאורך כל הניתוח.

 

ציוד ניטור והרדמה מתקדמים

 

חשיבות עליונה בטיפול בהרדמה יש למערכת ניטור (מעקב) טובה, המאפשרת מתן התראה מספקת במקרה שיש שינוי כלשהוא במצבו של המטופל.

התראה מספקת מאפשרת למרדים לטפל במצב מבלי שיגרם נזק למטופל.

במרפאה צריכות להיות מערכות מעקב אחר מערכות הנשימה והלב ואמצעי טיפול בבעיות במידה ויתרחשו.

המרפאות מגובות ע”י שירות נטל”י לטיפול במצבי חירום / תמיכה המשכית בבית חולים סמוך. 

סיכונים וסיבוכים

 

בתחום ההרדמה חלה התקדמות גדולה ביותר הן מבחינה טכנולוגית והן מבחינת שמירה על חיי החולה ובטיחותו.

בשני העשורים האחרונים ירדן הסיבוכים מהרדמה כללית בחדרי ניתוח מ-1:5000 חולים ל-1:200,000 חולים, כאשר בו זמנית חלה עלייה משמעותית במורכבות הניתוחים ובמספר החולים הקשים המגיעים לניתוח, דהיינו הירידה המשמעותית מתרחשת במקביל לעליית המורכבות ומסובכות הטיפול.

בהרדמה כללית לצרכי טיפול שיניים, כאשר מטפלים במתרפאים בריאים, שעור הסיבוכים הוא פחות מ-1 ל- 1,000,000, מספר הנמוך מכמות הסיבוכים הנצפית בטיפול שיניים רגיל במרפאה רגילה.

כיום בשוק רפואת השיניים קיים בלבול בנושא רישוי טיפולים בהרדמה כללית.

טיפולי שיניים בהרדמה כללית הם התחום היחידי ברפואת שיניים המחייב רישוי נוסף מעבר לרישיון לעסוק ברפואת שיניים. הכשרה לטיפולים בהרדמה נעשית ע”י מסלול התמחות בן מספר שנים או קורס בן עשרות שעות.

כל הרופאים במדארט העוסקים בהרדמה עברו מסלולי הכשרה של 3-5 שנים. למרפאות מדארט רשיון נוסף למרפאה של משרד הבריאות לביצוע טיפולים בטשטוש עמוק ובהרדמה כללית.