Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

סד לילה

30% מהמבוגרים שוחקים שיניים, בעיקר בלילה. השחיקה גורמת נזק כפול. נזק לשיניים ונזק למפרקי הלסת ולשרירי הלעיסה, העלול להתבטא בכאבי ראש – מיגרנה הנזק לשיניים מתבטא בשחיקה איטית של השיניים, הגורמת לקיצור השיניים ובהמשך אבדן גובה וורטיקאלי – אבדן גובה בשליש התחתון של הפנים, עם כל המשמעויות האסתטיות הנובעות מכך.

הידוק שיניים בזמן השינה הוא תופעה נורמאלית בד”כ. אולם לעיתים מדובר על הידוק שיניים בעוצמה מוגזמת, או בזוית לא נכונה של הלסת, ואלו עלולים לגרום לכאבי ראש כרוניים, מגרנה וכאבים באזור מפרק הלסת.

הידוק שיניים בזמן השינה הוא תופעה נורמאלית בד”כ. אולם לעיתים מדובר על הידוק שיניים בעוצמה מוגזמת, או בזוית לא נכונה של הלסת, ואלו עלולים לגרום לכאבי ראש כרוניים, מגרנה וכאבים באזור מפרק הלסת.

שחיקת שיניים מטופלת ע”י סד לילה: סד לילה מלא, או סד קטן מסוג NTI.

הידוק שיניים מטופל טוב יותר ע”י סד מסוג NTI. שכן מתקן ה-NTI מונח רק על שתי השיניים הקדמיות ומשחרר את השיניים האחוריות ממגע. במנח כזה גם כאשר מפעילים לחץ (הידוק) באזור הקדמי האזור האחורי משוחרר ואין העברת עומס לשרירי הלעיסה ולמפרק. שימוש עקבי בסד NTI מפחית את עוצמת הידוק הלסתות ב-66%.
 
שחיקת שיניים מטופלת ע”י סד לילה: סד לילה מלא, או סד קטן מסוג NTI

הידוק שיניים מטופל טוב יותר ע”י סד מסוג NTI. שכן מתקן ה-NTI מונח רק על שתי השיניים הקדמיות ומשחרר את השיניים האחוריות ממגע. במנח כזה גם כאשר מפעילים לחץ (הידוק) באזור הקדמי האזור האחורי משוחרר ואין העברת עומס לשרירי הלעיסה ולמפרק. שימוש עקבי בסד NTI מפחית את עוצמת הידוק הלסתות ב-66%.