Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

נגישות במדארט

במדארט אנחנו רואים חשיבות רבה במתן שירות מכבד, שוויוני ועצמאי לכלל המגיעים למרפאותינו. לשם כך, אנו פועלים באופן מתמיד להתאמת שירותינו לכלל האוכלוסייה.

בין היתר, מדארט פועלת באופן מתמיד להתאמת המרפאות והשירות הניתן בהן לאנשים עם מוגבלות, וזאת תוך השקעת מאמצים ומשאבים רבים לשיפור חוויית השירות ולצמצום פערים במתן השירות ככל שאנחנו יכולים. הפעולות הננקטות על ידי מדארט לצורך הנגשת מרפאותיה והשירות הניתן בהם לאנשים עם מוגבלות נעשות תוך עמידה בהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998, והתקנות שהותקנו על פיו.

פירוט הסדרי הנגישות במדארט

מרפאות מדארט נגישות לבעלי מוגבלות ולנוחיותכם, להלן פירוט הסדרי הנגישות במרפאותינו:

  • דלפקי שירות נגישים ומותאמים לאנשים המסתייעים בכיסא גלגלים
  • לולאות השראה לשימוש אנשים עם מוגבלות שמיעה
  • כניסה לכלב נחיה ולחיית שירות
  • מעליות נגישות
  • מרפאותינו מצויות בבנינים אשר להם כניסה וגישה מונגשת לבעלי מוגבלויות
  • שירותי נכים בתוך המרפאות או בקומת המרפאה
  • בחניונים המשרתים את הבנינים בהם מצויות מרפאות מדארט, יש חניות נכים מסומנות
  • “פטור מתור” למציגי תעודה מתאימה
  • לכל שאלה נוספת או הבהרה נדרשת לגבי הנגשה לכל אחת ממרפאותינו, אנא צלצלו למספרי הטלפון המפורסמים באתר או לאחראי ההנגשה.

נגישות האתר

מחקרים שנעשו מראים שאחוזים לא מבוטלים מהאוכלוסייה נתקלים בקשיי שימוש באינטרנט ועשויים לצאת נשכרים מתוכני אינטרנט נגישים יותר. אתר אינטרנט נגיש הוא אתר המאפשר לאנשים עם מוגבלות לגלוש ברמה דומה של יעילות והנאה כמו כלל הגולשים.

כחלק מהפעולות הננקטות במדארט להנגשת השירות באופן שוויוני ומכבד, אנו פועלים למען שוויון הזדמנויות במרחב האינטרנטי, וזאת תוך שילוב אמצעי עזר טכנולוגיים באתר האינטרנט של מדארט לנוחיות אנשים עם מוגבלות.

רוב התכנים באתר עברו התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות. עם זאת, ייתכן וטרם בוצעו ההתאמות בחלק מהתכנים באתר.

מדארט ממשיכה במאמצים לשפר את הנגשת האתר לאנשים עם מוגבלות כחלק ממחויבותנו לאפשר שימוש בו לכלל לקוחותינו.