Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מתיחת פנים דנטלית

מתיחת פנים דנטלית Dental facelift

 

שינויים רבים במשנן ובמבנה הלסת גוררים שינויים במבנה וצורת הפנים. המראה האידאלי של הפנים הוא כאשר שלושת שלישי הפנים הם בגובה שווה. כאשר השליש התחתון של הפנים נהייה קטן יותר ישנו שינוי אסתטי משמעותי ומיידי המתבטא במראה פנים ״זקן״.
הגובה של 2 השלישים העליונים של הפנים, אינו משתנה במהלך החיים. גובה זה נקבע ונתמך על ידי עצמות הפנים (המצח והמקסילה). הגובה של שליש הפנים התחתון נקבע על ידי עצמות שתי הלסתות, היחס בינהן והשיניים. אלו אמנם רקמות קשות, אך בניגוד לרקמות הקשות התומכות בשני השלישים העליונים של הפנים, הלסתות והשיניים משתנות מאד עם השנים וגוררות איתן שינוי במבנה ומראה הפנים.
שליש פנים תחתון מוגדל או מוקטן יכול לנבוע מסיבות מולדות, או להתפתח עם הגיל

 

גורמים מולדים לעיוות בגובה שליש הפנים התחתון

 

– שינויים ביחס הבין לסתי, היחס בין הלסת העליונה והתחתונה, שלא טופלו אורטודונטית , או שמחייבים ניתוח אורטוגנטי, ניתוח לתיקון היחס בין הלסתות.
– חסר מולד של שיניים רבות

גורמים לאבדן גובה בשליש הפנים התחתון המתפתח עם הגיל

 

– שחיקת שיניים לאורך שנים גורמת לכך שהשיניים נהיות קטנות יותר (קצרות יותר) כתוצאה מכך הפה בעצם ״נסגר יותר עמוק״. התופעה נקראת בעגה המקצועית ״אבדן גובה/מימד אנכי״
– עקירת שיניים, בעיקר אחוריות, משנה את האופן בו השיניים נסגרות ושוב מתקבל סגר עמוק יותר, אבדן מימד אנכי.

 

השינויים במראה הפנים כתוצאה מאבדן גובה אנכי

 

הבלטה יחסית של האף והסנטר. המראה בולט במיוחד בפרופיל, אף בולט ונוטה מטה, סנטר בולט ונוטה מעלה. פרופיל “זקן”.
– קמטים בשפה עליונה, בדומה ל”קמטי עישון”.
– הדגשת והעמקת קמטי ההבעה בצידי הפה.
– שינוי זוויות הפה. זוויות הפה נוטות כלפי מטה במקום כלפי מעלה.
– שפתיים דקות יותר ושקועות פנימה לתוך חלל הפה.

 

כיצד ניתן לתקן את המראה הנגזר משליש פנים תחתון מוקטן

 

ניתוח פלסטי. יכול לתקן את המראה של הרקמות הרכות (אף, סנטר, שפתיים) אך לא יכול להחזיר גובה שאבד.
– תיקונים קוסמטים בעזרת הזרקת חומרי מילוי / בוטוקס, מאפשרים קבלת תיקון רק של הרקמות הרכות (אף, שפתיים, קמטים שנוצרו). התיקון המתקבל מחזיק מספר חודשים ומצריך חזרה על ההזרקות לפי הצורך.
– החזרת הגובה הוורטיקאלי שאבד, על ידי שיקום הפה, מאפשר תיקון קבוע של המראה בשני האספקטים רקמה קשה ורקמה רכה.
‫- שיקום על ידי כתרים / ציפויי חרסינה לתיקון או עידון הפרעות בסגר שלא טופלו באופן אורטודונטי.

 

איך ניתן להחזיר גובה אנכי שאבד

 
החזרת הגובה הורטיקאלי לקדמותו , אפשרית על ידי שיקום מלא או חלקי של המשנן. כתרים או ציפויי חרסינה בזויות מיוחדות, שתלים, גשרים ותותבות לפי הצורך מפשרים תיקון במבנה ויחס הלסתות הגורר תיקון מראה השליש התחתון של הפנים.
לדוגמא: מטופל שאבד גובה אנכי רב בעקבות מחלת חניכיים חריפה שהביאה לאבדן עצם מסיבי ועקירת כל השיניים בהמשך. המטופל עם 2 תותבות שחוקות. המטופל נראה בשל כך מבוגר ביותר מעשור מגילו האמיתי
לאחר שיקום על גבי שתלים בשתי הלסתות המטופל חזר למראה המתאים לגילו

כיצד ניתן לתקן / להסתיר סגר לא תקין

 
יישור שיניים מבוצע בדרך כלל בגיל צעיר, בגיל בו ניתן לא רק להזיז שיניים, אלא גם להשפיע על היחס הבין לסתי.
כאשר עיוות הסגר נותר בגיל מבוגר, כבר לא ניתן להשפיע בעזרת יישור שיניים בלבד על מבנה הלסתץ ניתן רק להזיז שיניים ביחס הנבין לסתי הנתון, או לפנות לניתוח אורטוגנטי, ניתוח להזזת הלסת.
במקרים מסויימים ניתן לקבל שיפור באמצעים שיקומיים, באמצעות כתרים, ציפויים, שתלים וגשרים
 
לדוגמא: מטופל צעיר עם הפרעת סגר חריפה . סגר הפוך (קלאס 3 – בלסת העליונה פנימית ללסת התחתונה) משנן פתוח, מרווחים מוגדלים בלסת תחתונה ושיניים מסובבות