Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

חוות דעת

אנחנו במרפאות מדארט מבינים את ההתלבטויות שעוברים לפני קבלת ההחלטה היכן לעבור את טיפול השיניים שלך, החששות, ההתלבטויות והלבטים .

על כן, כחלק ממערך השירות והלווי המקצועי, אנו שמחים להציע ללקוחתנו את השירות של מתן חוות דעת רפואית –
הן באינטרנט והן במרפאה.

סגל המומחים של מרפאות מדארט יעמוד לרשותך במתן הסברים על התהליך, הטיפול עצמו וההשלכות העתידיות.

חשוב לנו לציין שאנו נותנים את השירות האינטרנטי ועם זאת ממליצים בחום להגיע למרפאה ולעבור בדיקה מקיפה ע”י צוות הרופאים. יכולת האבחון על סמך חומר כתוב וצילומים בלבד הינה מוגבלת.

 

אנחנו במרפאות מדארט מבינים את ההתלבטויות שעוברים לפני קבלת ההחלטה היכן לעבור את טיפול השיניים שלך, החששות, ההתלבטויות והלבטים.
על כן, כחלק ממערך השירות והלווי המקצועי, אנו שמחים להציע ללקוחתנו את השירות של מתן חוות דעת רפואית – הן באינטרנט והן במרפאה.

סגל המומחים של מרפאות מדארט יעמוד לרשותך במתן הסברים על התהליך, הטיפול עצמו וההשלכות העתידיות.

חשוב לנו לציין שאנו נותנים את השירות האינטרנטי ועם זאת ממליצים בחום להגיע למרפאה ולעבור בדיקה מקיפה ע”י צוות הרופאים. יכולת האבחון על סמך חומר כתוב וצילומים בלבד הינה מוגבלת.

 חוות דעת רפואית במרפאה:
 

אנחנו במרפאות מדארט מבינים את ההתלבטויות שעוברים לפני קבלת ההחלטה היכן לעבור את טיפול השיניים שלך, החששות, ההתלבטויות והלבטים .

על כן, כחלק ממערך השירות והלווי המקצועי, אנו שמחים להציע ללקוחתנו את השירות של מתן חוות דעת רפואית – הן באינטרנט והן במרפאה.

סגל המומחים של מרפאות מדארט יעמוד לרשותך במתן הסברים על התהליך, הטיפול עצמו וההשלכות העתידיות.

חשוב לנו לציין שאנו נותנים את השירות האינטרנטי ועם זאת ממליצים בחום להגיע למרפאה ולעבור בדיקה מקיפה ע”י צוות הרופאים. יכולת האבחון על סמך חומר כתוב וצילומים בלבד הינה מוגבלת.

 

חוות דעת רפואית באמצעות האינטרנט:

 
כל שעליך לעשות כדי לקבל את חוות דעתנו הרפואית זה לעקוב אחר ההנחיות ולמלא אחר שלושת השלבים ואנחנו נחזור אליך בהקדם:
1. שלב ראשון – שאלון פרטים רפואיים נא למלא את הפרטים הרפואיים המופיעים בשאלון המצורף. חשוב להעביר אלינו את האינפורמציה המעודכנת והאמינה ביותר, כדי שנוכל להתאים לך את תוכנית הטיפול המתאימה לך.
הפרטים הבאים אינם שדות חובה, אך יעזרו לנו בגיבוש תוכנית הטיפול המתאימה ביותר. כל הפרטים ישמרו בדיסקרטיות מרבית.
האם סבלת בעבר או בהווה מ
2. שלב שני – העלאת צילומים במידה ויש לך צילומי שיניים יש לצרפם. הצילומים מופיעים על גבי הדיסק שקיבלת לאחר הצילום. במידה והצילומים על גבי שקף יש לסרוק אותם תחילה ואח"כ להעלותם לאתר.
3. שלב שלישי – הערות /טקסט פתוח נא להוסיף כל מידע הנראה לך רלוונטי ויכול לסייע לנו בבניית תוכנית הטיפול.